• 1
  • 2
  • 3

Kompetence športnih pedagogov

Kompetence športnih pedagogov

Senat Fakultete za šport je na svoji 38. redni seji dne,9.1.2013 obravnaval problematiko kompetenc športnih pedagogov na področju učenja smučanja. Kratko obrazložitev je podal dekan prof. dr. Milan ŽVAN, Senat pa potrdil naslednjo pojasnilo k "STALIŠČU SENATA FAKULTETE ZA ŠPORT«:

»16. člen Zakona o varnosti na smučiščih /ZVSmuč/ opredeljuje,kdo lahko organizirano poučuje smučanje. To je strokovni delavec v športu. 4. člen 23.točka istega zakona pa navaja,da je strokovni delavec v športu oseba,ki ima po predpisih v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost in licenco.

26. člen Zakona o športu govori,da je strokovni delavec v športu tisti,ki opravlja vzgojno­ izobraževalno (mišljeno je trenersko) ali organizacijsko delo (npr. upravnik objekta). Navedena zakonodaja govori o delu v športu (področje civilne sfere) in ne o delu v vzgoji in izobraževanju (področje javne sfere). Učitelji športne vzgoje so strokovni delavci v vzgoji izobraževanju (kjer poučujejo po veljavnem kurikulu), če pa delajo popoldan v klubu,so strokovni
delavci v športu. V prvem primeru za izpeljavo dejavnosti velja šolska zakonodaja,ki je jasna - poučuje lahko le tisti,ki je učitelj z izobrazbo ustrezne smeri,v drugem primeru pa mora učitelj imeti še usposobljenost in licenco.
Dejansko Zakon o varnosti na smučišču govorile o strokovnem delu v športu in strokovnem delavcu v športu,torej na področju civilne sfere, ne pa o strokovnem delavci v vzgoji in izobraževanju.
Obstaja seveda dilema o ustrezni kompetentnosti razrednih učiteljic,ki imajo sicer izobrazbo,ki jim dovoljuje poučevati športno vzgojo,niso pa večinoma kompetentne za nekatere specifične dejavnosti (smučanje,plavanje).
Športni dan in šola v naravi sta del obveznega šolskega programa (športni dnevi že od zakonodaje
1996,šola v naravi pa je prešla iz razširjenega v obvezni program z novelo zakona o OŠ 2011), zato velja določba pravilnika,da lahko ta proces vodi le učitelj z ustrezno izobrazbo športne smeri,ne pa usposobljen delavec. Opozoriti velja, da učni načrt res opredeljuje smučanje,a Je kot priporočilo­ pri športnih dnevih priporoča zimski športni dan,med vsebinami pa naj bi bilo tudi smučanje;enako predlaga,da šola izpelje eno šolo v naravi z zimskimi vsebinami,kjer naj bi bilo tudi smučanje: preprosto povedano,niti zimski športni dan,niti zimska šola v naravi pa NISTA obvezni. Tudi če jih šola organizira,lahko izbere druge vsebine,kot so sankanje, zimski pohod,drsanje, tek na smučeh.

V nastali situaciji je popolnoma neumestno,da civilna sfera posega v javno šolstvo s svojimi zahtevami. Te temeljijo namreč na zahtevah po potrjevanju nekega znanja, ki ga je učitelj pridobil v času univerzitetnega študija.Vsako znanje je dobro obnavljati, tega se vsi učitelji še kako dobro zavedajo,postavljati zahteve po vsakoletnem (!!!!) plačljivem (!!!) potrjevanju svojega znanja pa je za izobražen kader nesprejemljivo. Nobeno znanje ne zastareva tako hitro,da naj bi ga letno obnavljali Zagotovo učitelj ŠV s svojim didaktičnim in organizacijskim znanjem lahko poskrbi za varno vadbo, s tem pa zadosti tudi zahtevam,ki jih postavlja Zakon o varnosti na smučiščih. "

Stališče senata Fakultete za šport

1. Nobena panožna nacionalna športna zveza (in druge) ali druga športna organizacija civilne sfere se načelno nima pravice samoiniciativno vtikati v vzgojno-izobraževalni proces v slovenski šoli. še posebno nobena od teh ni pristojna vsiljevati šolam strokovna merila za udejanjanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki poteka po uradno in strokovno zasnovanem in priznanem učnem načrtu. Šola je avtonomna državna vzgojno-izobraževalna institucija, ki ima svojo zakonodajo, svoje strokovne organizacije (Zavod za šolstvo, kurikularne komisije, Zveza društev športnih pedagogov) in svoje strokovne delavce, ki imajo diplome pristojnih kadrovskih šol. Za strokovno udejanjanje učnega načrta s področja športne vzgoje je pristojna Fakulteta za šport (deloma Pedagoška fakulteta in Zavod za šolstvo...), diplomirani športni pedagogi in ravnatelji šol.
Zato tudi ZUTS in Smučarska zveza ne morejo in ne smejo vsiljevati nikakršnih meril in
pogojev, lahko pa pomagajo, če so zaprošeni od tistih, ki so za delo v šoli in vzgojo teh kadrov pristojni. ln naloga Fakultete za šport je, da obrani suverenost svojega strokovnega in pedagoškega področja in hkrati tudi zagotovi ustrezno raven pedagoškega kadra.

2. Vsak diplomant FŠ, ki je opravil tudi izpit iz smučanja je usposobljen za poučevanje smučanja v šolskem vzgojno-izobraževalnem procesu. Toliko bolj to velja za tiste, ki na Fakulteti opravijo tudi usmerjanje iz smučanja ali opravijo izpit za smučarskega učitelja. Seveda je samoumevna potrebna občasna podiplomska osvežitev in dopolnitev znanja, za kar pa je odgovorna pedagoška srenja (Zavod za šolstvo, FŠ s svojim centrom za podiplomsko izobraževanje, aktiv športnih pedagogov na šoli, ravnatelj). Predvsem ravnatelj je tako strokovno kot pedagoško in pravno zavezan, da 'svoje' učitelje pošilja na obnovitvena seminarje v zaželenih (predpisanih?) intervalih, ki jih določi športno pedagoška stroka. Dopustni so tudi interni seminarji, če jih vodi učitelj, ki ima hkrati tudi licenco ZUTS-a in je na tekočem z novimi usmeritvami stroke.

3. Pravna odgovornost učiteljev je opredeljena v šolski zakonodaji in usklajena s splošno zakonodajo. Kazenska in obligacijska zakonodaja veljata tudi za vzgojno-izobraževalni proces. Pravno odgovoren je najprej ravnatelj, da npr. v šoli v naravi ne zaupa učencev tistemu, ki ga 'smučanje utruja' ali bi šel 'rad na počitnice' zaradi lastnega smučanja. Od ravnatelja se zahteva, da v šolo v naravi (bodisi zimsko ali poletno) pošlje pristojnega učitelja in hkrati pedagoga, ki odgovorno opravlja svoje delo in zagotavlja varnost učencev. V samem pedagoškem procesu pa je za vse odgovoren učitelj oz. športni pedagog. Nad njim nenehno visi določilo iz kazenskega zakonika "malomarno ravnanje v službi" in/ali "ni storil vsega, da bi preprečil' (neželeni dogodek). ZUTS in Smučarska zveza pri tem nimata nič. Šola in Smučarska zveza oz. ZUTS sta vendar iz dveh svetov: šola je javna/državna ustanova,
Smučarska zveza pa je del civilne družbe. Preprosto povedano: civilna družba ni pristojna za urejanje pravnih zadev v državni/javni šoli. Lahko seveda opozarja na pomanjkljivosti, ne sme pa samoiniciativno vdirati v šole.

Seveda pa morajo biti športni pedagogi tudi ustrezno poučeni o različnih vrstah odgovornosti
(poklicna, pravna, odškodninska) in veljavnih zakonih, ki urejajo to odgovornost.

 

Avtor: Prof.dr. Milan ŽVAN, DEKAN FŠ

Naloži dokument v PDF obliki.

Iskanje

Kontakt

Zveza društev športnih pedagogov Slovenije 
Cesta v mestni log 46
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

GSM:   041 413 322
URL:   www.zdsps.si
e-mail:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov. Zakonodaja lastnikom spletnih strani nalaga, da morajo svoje obiskovalce informirati o piškotkih, ki jih uporablja njihova spletna stran, za uporabo piškotkov pa potrebujejo privoljenje vsakega obiskovalca. Pravila za piškotke..

  Sprejmete piškotke iz te spletne strani?
EU Cookie Directive